Please visit the newer version of our website at LiveJumping.com:
The new version will soon replace this site completely.

Funkcje systemu HUBERTUS


Główne funkcje

 • kompleksowa obsługa zawodów konnych w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżeniu w jednym programie
 • obsługa zawodów zarówno regionalnych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych (wydruki dokumentów w języku polskim i angielskim)
 • obsługa kilku imprez jednocześnie
 • łatwy wgląd w historię zawodów prowadzonych przy pomocy systemu HUBERTUS
 • jedna centralna baza danych o zawodnikach, koniach i klubach biorących udział w zawodach
 • prosta modyfikacja wszelkich danych – wszelkie pomyłki w nazwiskach, nazwach klubów itp. wystarczy wpisać w jednym miejscu, a automatycznie system aktualizuję poprawki na wszystkich listach, wynikach i wydrukach..


Główne funkcje

 • prosty schemat wprowadzania zgłoszeń do konkursów wykorzystujący wcześniej wprowadzone dane zawodników i koni
 • wbudowana baza obsługi standardowych konkursów, jak i możliwość definiowania własnych ustawień
 • drukowanie kart oraz alfabetycznych list zgłoszeń do konkursów na poszczególne dni zawodów
 • automatyczne nadawanie numerów koni w ramach zawodów (zgodnie z kolejnością wprowadzania zgłoszeń)
 • drukowanie dokumentów do przeglądu weterynaryjnego koni
 • drukowanie zestawienia zgłoszeń do konkursów
 • drukowanie listy numerów koni przyznanych w ramach zawodów
 • możliwość drukowania wszystkich list startowych za pomocą jednego polecnia
 • możliwość dodania do systemu logo organizatora zawodów, które ukazuje się na każdym wydruku w systemie
 • możliwość dodania do wydruków logo sponsorów zawodów, które ukazują się na każdym wydruku listy startowej oraz wyników końcowych


Główne funkcje

 • prosta modyfikacja kolejności par na listach startowych, a także powielanie zgłoszeń nawet w trakcie trwania konkursu
 • system pozwala na automatyczne rozstawianie zawodników startujących po kilka razy w konkursie tak by odstęp pomiędzy kolejnymi startami był maksymalnie duży
 • podczas automatycznego rozstawiania zawodników z listy system pilnuje właściwej kolejności koni pomiędzy konkursami
 • sortowanie list startowych według nazw koni, nazwisk zawodników lub losowo, także z opcją rozpoczęcia sortowania od wybranej litery
 • prosta zamiana miejscami dwóch par na liście startowej
 • szybka zmiana konia lub zawodnika na liście startowej
 • usuwanie zawodnika z listy startowej w trakcie trwania konkursu oraz szybki podgląd i modyfikacja zgłoszeń zawodnika z listy
 • możliwość automatycznego i ciągłego obliczania przekroczeń wprowadzanych norm czasu wraz z podziałem na punkty karne
 • system na bieżąco, w trakcie wprowadzania wyników, automatycznie sortuje zawodników według miejsc zajmowanych aktualnie w konkursie, co pozwala na błyskawiczne podawanie klasyfikacji zawodników podczas trwania konkursu
 • możliwość modyfikacji kolejności listy startowej zgodnie z pozycjami jakie zawodnicy uzyskali w wynikach końcowych
 • drukowanie list startowych z pełną informacją o koniach i zawodnikach
 • drukowanie dodatkowych list dla speakera z uwzględnieniem dodatkowych informacji o startujących parach
 • drukowanie protokołów sędziowskich (płacht sędziowskich) do odnotowywania przebiegu trwania konkursu
 • drukowanie protokołów i list startowych dla drugiego nawrotu konkursu (wszystkie zerowe przejazdy, lub pierwsze N pozycji z listy startowej)
 • wbudowany kalkulator punktów do konkursów z jokerem
 • wbudowany formularz do wprowadzania ocen z konkursów ujeżdżenia
 • możliwość eksportu list startowych do pliku HTML oraz CSV


Główne funkcje

 • możliwość podawania nagród pieniężnych do wyników końcowych
 • drukowanie wyników wraz z tabelą podsumowującą parametry konkursu, nazwiskiem sędziego głównego, gospodarza toru i wszelkimi informacjami potrzebnymi w oficjalnych wynikach końcowych z danego konkursu
 • możliwość automatycznego i ręcznego grupowania numerów miejsc obejmowanych przez poszczególnych zawodników w przypadku wyników ex aequo.
 • eksport wyników i list startowych do pliku tekstowego – co daje możliwość importowania danych z systemu HUBERTUS do innych programów komputerowych (np. do programu Microsoft Excel)
 • eksport wyników do pliku HTML (system tworzy stronę internetową gotową do publikacji wyników w Internecie lub importu do innych systemów)


Główne funkcje

 • pełna i automatyczna współpraca z zestawami fotokomórek i chronometrem renomowanej firmy szwajcarskiej TAG Heuer – zestaw bezprzewodowych fotokomórek – całkowicie obsługiwany z poziomu programu
 • przycisk sędziego – startowanie i zatrzymywanie czasu, pauza i wstrzymanie 45 sekund – wszystko za pomocą jednego przycisku
 • system automatycznie wykrywa przekroczenie normy czasu i samodzielnie dolicza odpowiednie punkty karne
 • prosta i niemal automatyczna obsługa pozwalająca na zarządzanie sprzętem i prowadzenie obsługi zawodów przez jedną osobę!
 • duża elastyczność w obsłudze fotokomórek - pozwala nawet poprowadzić konkursy dwufazowe na jednej parze fotokomórek!
 • specjalny osobny moduł do wykonywania pomiarów czasu
 • bardzo małe gabaryty sprzętu, a chronometr i komputer połączone są między sobą za pomocą standardowej sieci komputerowej LAN - obsługa fotokomórek drogą radiową
 • szybka i prosta instalacja
 • w przypadku braku chronometru i fotokomórek pomiarem czasu może zajmować się sam program


Główne funkcje

 • możliwość symulacji tablicy wyników na drugim monitorze, telebimie, telewizorze LCD lub projektorze multimedialnym
 • możkiwość prezentacji wyników przebiegu na elektronicznych tablicach diodowych firmy LED Advertising
 • wbudowane kilka różnych schematów wyświetlania danych na tablicy wyników
 • możliwość konfiguracji wyglądu tablicy, czcionki, rozmiaru, kolorów itp.
 • funkcja prezentacji wyników na telebimie z opcją bluebox do łączenia transmisji telewizyjnej oraz wyników z przejazdu dla ekip telewizyjnych
 • wyświetlanie pełnych informacji dotyczących aktualnego przebiegu konkursu (zawodnik, koń, numer konia, czas, punkty, klub, państwo, aktualna ranga)
 • wyświetlanie aktualnego rankingu zawodników (pierwsza trójka)
 • wbudowany i prosty mechanizm prezentacji reklam sponsorów (filmy reklamowe)
 • wbudowany odtwarzacz multimedialny pozwalający na odgrywanie wybranych utworów/dźwięków np. podczas zerowego przejazu zawodnika lub objęcia prowadzenia w konkursie
 • udostępnianie na żywo danych o aktualnym przejeździe poprzez wbudowany serwer www w postaci pliku XML
 • udostępnianie na żywo danych o aktualnym rankingu wszystkich zawodników w konkursie poprzez wbudowany serwer www w postaci pliku XML
 • możliwość eksportu wyników końcowych do pliku HTML oraz CSV w formie pełnej oraz uproszczonej


Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2024
design and realization: signus.pl